۱۴۰۲ يکشنبه ۲۱ خرداد
برگزاری نشست

گروه پژوهشی مطالعات هند

1402/02/20
مجموعه تصاویر
تصاویر
1401/07/19

 • حضور رئیس مرکز پژوهشی مطالعات هند در مراسم رونمایی کتاب نفیس مرقع هند و ایرانیحضور رئیس مرکز پژوهشی مطالعات هند در مراسم رونمایی کتاب نفیس مرقع هند و ایرانی
  حضور رئیس مرکز پژوهشی مطالعات هند در مراسم رونمایی کتاب نفیس مرقع هند و ایرانی
 • نشست علمی معرفت برترنشست علمی معرفت برتر
  نشست علمی معرفت برتر
 • نشست با دکتر بلرام شکلا رایزن فرهنگی هند در ایراننشست با دکتر بلرام شکلا رایزن فرهنگی هند در ایران
  نشست با دکتر بلرام شکلا رایزن فرهنگی هند در ایران
 • نشست با دکتر فرید رایزن فرهنگی ایران در هندنشست با دکتر فرید رایزن فرهنگی ایران در هند
  نشست با دکتر فرید رایزن فرهنگی ایران در هند
 • دانشگاه الزهرادانشگاه الزهرا
  دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 india@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.