۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين

معرفیشبه قاره هند، محل تلاقی سه فرهنگ بزرگ بشری و دارای روابط تاریخی، دینی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با سرزمین ایران از روزگار کهن بوده
است. در دوران های مختلف تاریخی، ایرانیان و هندی ها به لحاظ پیشینه مشترک نژادی و زبانی دارای تعاملات مختلف بوده و دو کانون مهم تمدن در تاریخ بشری به حساب می آیند. این دو سرزمین از دیرباز به داشتن وجوه اشترک داد و ستدهای مختلف معروف بوده اند.کوشش " گروه مطالعات پژوهش شبه قاره هند " معطوف به شناخت قلمرو های مختلف الهیاتی، تاریخی، فلسفی شبه قاره هند و آشنایی با تجربه های زیسته اندیشمندان ایرانی در خصوص هند و تفکرات هندی ها درباره ایران و در مجموع دستاوردهای فکری هر دو طرف خواهد بود.
گروه پژوهشی « مطالعات شبه قاره هند» در سال 1399 با هدف شناخت ظرفیت های دینی، فکری و تاریخی شبه قارۀ هند ، در حوزۀ ادیان تاریخ و فلسفه، به منظور برقراری تعاملات علمی – پژوهشی با نهادهای دانشگاهی داخل و خارج کشور به ریاست دکتر «حجت الله جوانی» راه اندازی شده است .
راه های ارتباطی: 88058923 - 021 و hojjatollahj@alzahra.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1401/11/02
تعداد بازدید:
456
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 india@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.