۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين

مدیر و همکاران

آقای دکتر حجت الله جوانی  طبقه سوم ساختمان خوارزمی
رئیس مرکز مطالعات شبه قاره هند دانشگاه الزهرا  02185692087
hojjatollahj@alzahra.ac.ir  
خانم دکتر لیلا هوشنگی
طبقه سوم ساختمان خوارزمی
عضو هیئت موسس   02185692119
lhoosh@alzahra.ac.ir  
خانم دکتر نوری سادات شاهنگیان
طبقه سوم ساختمان خوارزمی
عضو هیئت موسس  02185692123
n.s.shahangian@alzahra.ac.ir  
  خانم دکتر فریبا پات          طبقه سوم ساختمان خوارزمی
   عضو هیئت موسس      02185692128
  f.pat@alzahra.ac.ir   
 
 
   خانم دکتر زهره توازیانی
   طبقه سوم ساختمان خوارزمی 
   عضو هیئت موسس       02185692118
  z.tavaziani@alzahra.ac.ir    
 
 
  خانم دکتر شهناز شایانفر
   طبقه سوم ساختمان خوارزمی
   عضو هیئت موسس  
  02185692123
  sh.shayanfar@alzahra.ac.ir  
  

تاریخ به روز رسانی:
1401/11/02
تعداد بازدید:
484
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 india@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.