۱۴۰۳ جمعه ۲۴ فروردين

ماموریت

1. شناخت ظرفیت های دینی، فکری، تاریخی هند در حوزه ادیان ، تاریخ ، فلسفه
2. بررسی مسایل مورد نظر اندیشمندان ایرانی در خصوص هندشناسی
3. شناسایی مباحث جاری و رایج در حوزه های فکری دینی و تاریخی در هند معاصر و راه کارهای آنان در خصوص موارد فوق به قصد تعاملات بیشتر و بهره وری لازم در حل مسایل مبتلا به مشابه در دانشگاه ها و محافل علمی ایران
4.شناخت نهادهای علمی مشغول به فعالیت در حوزه شبه قاره هند در داخل ایران و بررسی امکان ایجاد ارتباطات علمی جهت تبادل تجارب با آنان
5. کوشش برای برقراری تعاملات علمی، پژوهش با نهادهای علمی و دانشگاهی در شبه قاره

1. پیگیری توسعه روابط علمی با دانشگاه هند.
2.مطالعات و پژوهش¬های اعضای هیات علمی در گروه مطالعات شبه قاره هند می¬تواند زمینه تبدیل این گروه و دانشکده به قطب علمی در قلمرو مطالعات هند را فراهم نماید.
3.زمینه¬های تبادل استاد بین دانشکده و رشته¬های ذیربط با اساتید هندی فراهم خواهد آمد.
4.امکان تدریس در کارگاه، سمینار، مدرسه تابستانی و وبینار مشترک تخصصی به صورت مطلوب حاصل می¬گردد.
5. فضای انجام پژوهش¬های مشترک بین المللی بین اساتید دانشکده با اساتید هندی جهت نشر مقالات و کتب علمی فراهم می¬آید.
6.کوشش جهت چاپ مقالات علمی در حوزه مطالعات شبه قاره هند باتوجه به ظرفیت¬های علمی گسترده.

تاریخ به روز رسانی:
1401/07/19
تعداد بازدید:
345
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 india@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.